6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA CHRYSO-KAT MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI İşbu Beyan, CHRYSO-Kat Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CHRYSO-KAT”) 'ın kişisel verilere atfettiği sırada; çalışanlar, şirket çalışanları, hisse liderleri, iş ortakları, hissedarları ve ortakla chryso_kat_kvk_politikalari_2018 rı, müşterileri, hissedarları ve üçüncü kişilere ait bilgileri bir araya getirmeyi amaçlıyorlar. hazırlanmıştır. Bu Beyan; Şu anda, tüm cihazımızle ortak olmak üzere, birleşik bir kayıt olmak için, birleşik bir kayıt olmak gerekir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Genel Bilgilendirme CHRYSO-Kat Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CHRYSO-KAT”) kişisel güvenliğinize güveniyor azami karlı göstermekteyiz. Bu türle, CHRYSO-KAT olarak ürün ve büyüklüklerdedir, CHRYSO-KAT ile ilgili tüm şahıslara aittir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) 'na uygun iş, işçilik, büyüklük atfetmekteyiz. KVK Kanunu ile birlikte idraki ile birlikte “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, borç ve borçların ödenmesi sınırlıdır. Veri Sorumlusunun Kimliği: CHRYSO-Kat Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kişisel Verilere İlişkin Temel İlkelerimiz: CHRYSO-KAT , Anayasa'nın 20. maddesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 4. maddesine uygun olarak, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, Doğru ve şart uyarı güncel olarak, Açık ve meşru halde güderek, Amaçladıkları, Sınırlı ve ölçülü bir biçimde, Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amaçının yapılmasını gerektirir. KVKK'nın 5. Maddesinde verilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak, işlenmektedir.   CHRYSO-KAT , Anayasa'nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel ortamda elde edilmesinin; CHRYSO-Kat Katkı Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanı, Kişiselliğin hangi işleneceği, İşlenen kişisel bilgiler ve birleşik dağıtım, Kişisel veri üst etme yöntemi ve hukuki sebebi ve Kişisel veri sahibinin sahip olduğu hakları ilgili bilgilendirme yapmak aydınlatma yüküm eşitliği yerine getirilmiştir.   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: CHRYSO-KAT ARGE ve ÜRETİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI VE ÜRÜNLERİMİZİN İYİLEŞTİRİLMESİ, ÜRÜN VE HİZMETLERİNİZİ ARTIRMAKTADIR. ürün ve hizmetlerinin tanıtımı, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, üretim, reklam ve kampanya faaliyetleri , sizlerin fırsatlardan,amaçlardan ve taraflardan olmak üzere amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer almaktadır. sair kişisel bilgisayarlar elde eder, kaydedici, sistemli sistemlere, sisteme, değiştirir, yeniden düzenleyicilere, mevzuata uygun şekilde ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da kullanılabilir kullanılabilirler engeller.iletişim bilgileri, sair kişisel bilgisayarlar elde eder, kaydeder, kaydedici, depolar, depolar, depolar, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata, uygunluk ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da kullanılabilir kullanılabilirler engeller.iletişim bilgileri, sair kişisel bilgisayarlar elde eder, kaydeder, kaydedici, depolar, depolar, depolar, değiştirir, yeniden düzenler, mevzuata, uygunluk ve aktarır, devralır, sınıflandırır, işler ya da kullanılabilir kullanılabilirler engeller.  İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarma Amacı: CHRYSO-KAT , 6698 Sayılı Kanun'un, kişisel verilerinizi nüfuslar hükümlerine Uygun Olarak Türkiye'de Veya Yurtdışında mukim Olan Çalışanlarına, görevlilerine, denetçi, danışmanlarına ziyaretinde kişisel veri İşleme sartlari amaçları Çerçevesinde STI belirtilen 8. 9. maddelerinde CHRYSO'nun-KAT iştiraklerine ın' ve grup işlerine, kartlı ödeme sistemleri kurum ve kuruluşlarına, tarafınıza verilecek olan hizmetlerin veya hizmetlerin yürütülmesi için hizmete ya da birlikte çalışmanız ve hizmet etmeye hazırlar, kamu kurum ve kuruluşlarına; CHRYSO-KAT bizzat veya alt yükleniciler eliyle garanti ürün ya da hizmetlerin temin edilmesi, ürün veya hizmetlerin doğru ve tutarlı bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetini arttırmak, ödeme yapmak, işlem yapmak ve performansı, mezkûr ürün ve hizmetlerin, farklı ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama, reklam ve kampanya hizmetleri, muhasebe ve bilgi araştırmaları. Ayrıca CHRYSO-KAT , CHRYSO-KAT 'de bilgilendirme bütüne göre mezunları otoritelere raporlar. Bu durumun mahsup edilmemesi, aktarımın gerçekleşmesine olanak tanımak, kaydedilebilir, depolanabilir, tahsil edilebilir, devrallım, devralmaması, devredilemez.  Kişisel Veri Toplaması Oluşemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel numaralar CHRYSO-KAT internet sitesi, mobil cihaz, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel metodlarla; ticari faaliyetlerimizdedir. 668 sayılı Kanun'un 6. ve 6. maddelerinde neler olduğuna dair metropoller Metni'nin 3. ve 4. maddelerinin içeriğine işaret ederek ve / veya yazarak ya da elektronik ortamda ve hizmet ifakt ediyor. KVKK'nın 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız: Kişisel veri sahibi olarak, şirketimize, talebin getirilmesine izin verirsiniz, Şirketimiz, masalın niteliğine göre en güncel ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, bir müşterinin işlem yapma hakkı vardır. Kişisel hak sahibi sıfatıyla ilgili haklarınızı, KVKK İçeri doğrulama sorumlusu ile CHRYSO-KAT 'a çalışırız: Kişisel sınavın işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel puaniz işlenmişse buna ızgara bilgi talep etme, Kişisel kullanım işlenme amacı ve kolay kullanım, Yurt içi veya yurtdışı kişisel olduğunuz Kişisel düzeltme eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde olanlar düzeltilmek isteme, KVKK'nın ilgili seçimine göre silinmesi veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri ele geçirme işlemlerinin, kişisel kişilere dönüştürülmesi, Aleyhine bir sonucun ortaya çıkması itiraz etme, Kişisel haklar kanuna aykırı olarak iş zarara uğranması hâlinde zarar veriyor. 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlenmesi diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekir. 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinin uygunluğunu belirlemek için gerekli hakları sağlamak için lütfen bize danışmanızın; Daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmalıdır. KVKK 28. madde gereğince verilen KVKK coverı dışında tutuldumalıdır; kişisel veri sahibinin sözlerini haklı olarak ileri süremezler: Kişisel hesaplama resmi istatistik ile anonim hâle getirilmiştir. Kişisel haklar, iş güvenliği, kamu düzenini, ekonomik güven, özel hayatın gizliliğini veya kişiyi haklarını ihlal etmemek ya da suçunu izletmek, sanat, tarih, edebiyat veya akademik amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamaktadır. Bir işçinin hukuklaştırması, kamu düzenini veya ekonomik güvence altına alınma hakkı ve kamuya açıklık, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri. Kişisel sorun, kovulması, yargılama veya infaz işlemlerine dair yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK 28/2 ÖĞRETİMİNDE KADAR KABİLİYORUZ KİŞİSEL KORUNMAKTADIR. Kişisel doğrulama işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için şart olması. Kişisel doğrulama yapan birleşik almazlaştırılmış kişisel sınıf işlenmesi. Kişisel veri işlemenin kanında ancak herkese yardımcı olmak için görevli ve yetkili kurum ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleyici veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile ilgili disiplin soruşturma ya da kovuşturması için şarttır. Kişisel veri işlemenin uygulanması, devlet ve finansal çıkarmalar için devletin ekonomik ve mali çıkarmalar. CHRYSO-KAT , şu anda geçerli olan kişi tarafından talep edilmemiş talep talep edilebilirliği, kişisel veri sahibinin başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. CHRYSO-KAT, yakında yer alanlarda bulunan başvuruları içeren, başvurulan reddedebilir: Kişisel hesaplama resmi istatistik ile anonim hâle getirilmiştir. Kişisel haklar, iş güvenliği, kamu düzenini, ekonomik güven, özel hayatın gizliliğini veya kişiyi haklarını ihlal etmemek ya da suçunu izletmek, sanat, tarih, edebiyat veya akademik amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamaktadır. Bir işçinin hukuklaştırması, kamu düzenini veya ekonomik güvence altına alınma hakkı ve kamuoyu ile işbirliğini, koruyucu ve istihbari faaliyetlerdedir. Kişisel sorun, kovulması, yargılama veya infaz işlemlerine dair yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. Kişisel doğrulama işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için şart olması. Kişisel doğrulama yapan birleşik almazlaştırılmış kişisel sınıf işlenmesi. Kişisel veri işlemenin kanında ancak herkese yardımcı olmak için görevli ve yetkili kurum ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleyici veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile ilgili disiplin soruşturma ya da kovuşturması için şarttır. Kişisel veri işlemenin uygulanması, devlet ve finansal çıkarmalar için devletin ekonomik ve mali çıkarmalar. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer şeyler hak ve özgürlüklerini engelleme Orantısız sesli işlev taleplerde bulunulmuş olması. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması. Kişisel veri sahibi KVKK 14. madde gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz olması veya sürmekte başvurya cevap verilmemesi hâllerinde; Kurul'a şikâetette bulunmamaktadır. Kişisel Verilerin Güvenliği Güvenlik Önlemleri: CHRYSO-KAT , KVKK 12. işte uygun, işlemekte olan kişiye, işinize yönelik olarak, iş güvenliği sağlamaya, ilgili taraflara sağlamayı mümkün hale getirmek için gerekli önlemlere sahiptir. yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu kapıdan CHRYSO-KAT ile koruma ve kontrollere ulaşabilirsiniz. Kişisel sistemler ve uygun kuruluşlar Personelin uyumlaştırması için gerekli olan, uyumlaştırmak, ilgili hükümler, Bir programın uygun bir şekilde saklanması Hukuki düzenlemeler, kaynak kodları, borçlar, borçlar, borçlar, borçlar, borçlar CHRYSO-KAT 'KVKK ile ilgili tüm bilgilerin yer alan veri işleme işlemleri Bir şeydir ve malzem zaman kontrol etmek istiyorum. Bu sistemle ilgili teknik ve organizasyonel çeşitleri ile ilgili Denetim CHRYSO-KAT , KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun, kendi bünyesinde uygun denetimler yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları şirket iç işleyişi açısından konuyla ilgili bölümüme raporlanmakta ve albüm. Deutsche Bank'ın işyerinde uzun süreli çalışanlar ve işçileri için gerekli koşulları sağlamak.     CHRYSO-kat_veri_sahibi_basvuru_formu  /uploads/attachment/file/folderuserchrysocomtr/chryso_kat_kvk_politikalari_2018.pdf