KİMLİK KARTI

1997 yılında kurulmuş bulunan CHRYSO, inşaat malzemeleri için katkı maddeleri ve karışımları konusunda Pazar lideridir.

Çimento imalatçıları, hazır karışım beton sanayicileri, ön-döküm imalatçıları ve inşaat şirketleri olan müşterilerimiz için kimya dalındaki ve inşaat malzemeleri dalındaki uzmanlığımızı ve bilgilerimizi tedarik ederiz.

CHRYSO-KAT Türkiye Rakamları

1997 yılında kuruluş
2 Uygulama LaboratuvarıBeton ve Kimya Laboratuvarları
3 Üretim Tesisi;Dilovası,Trabzon, Adana

Misyonumuz

 • Müşteri beklentilerinin anında karşılamak ve değişime ayak uydurmak
 • Teknik verimi esas almak
 • Yenilikçi çözümler ve teknikler sunmak
 • Ekonomik performansımızı iyileştirmek
 • Hedeflerimizi paylaşmak ve teknik gelişmelerde liderlik yapmak

Yaratıcı ve Yenilikçi bir şirket

Personelimizin %20’si Araştırma ve Geliştirmede çalışmaktadır.

Ciromuzun % 35’i 5 yaşın altındaki ürünlerimizden elde edilmektedir.

Ciromuzun %3’ü, her yıl Araştırma ve Geliştirmeye yatırılmaktadır. 

Yenilikçilik ve yaratıcılık, bizim DNA’mızda var.

CHRYSO, müşterilerini tatmin etmek amacıyla uzun zamandır onların ekonomik ve teknik ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla yeni çözümler geliştirmek amacını güden bir stratejiye yatırım yapmaktadır. Şirketimiz, sürekli evrimle geniş bir ürün yelpazesi sağlamaktadır ve müşterilerimizin günlük sorunlarına optimize edilmiş çözümler sunmaktadır. Her yıl, Türkiye pazarındaki alanlara yirmi yeni ürün sunmaktayız. Bu yenilikçi dinamikleri ve gelişimi bütün pazar segmentlerimize uygulamaktayız

En son CHRYSO® yeniliklerinin örnekleri

 • CHRYSO®Premia500 serisi ile bütünleşik FILL-FREE® teknolojisi
 • LSS(Low Sulfate Sensitive=Düşük Sülfata Hassas) teknolojisi
 • CHRYSO®Optima 100 teknolojisi
 • CHRYSO®Equalis ürün gamı
 • Parlaklık Arttırıcı LuminTech® by CHRYSO® teknolojisi

Müşterilerimizin ihtiyaçlarının tam özünde

Uygun ve yerinde cevaplar vermek üzere müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak amacıyla çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve süreklilik arz edecek çözümlerimiz, uzman ekiplerimiz tarafından desteklenen geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamaktadır. İşimizin mihenk taşları; Kalite ,Reaktivite ve Hassasiyettir.

Sorumlu bir şirket

Bizim önceliğimiz, sorumlu bir şirket olarak hareket etmektir. Paydaşlarımıza açık bir şekilde raporlar sunmaktayız. Bizim bütün organizasyonumuz, çalışanlarımız ve müşterilerimizdir: onların tatmin edilmesi yanında, doğrudan ve dolaylı paydaşlarınıza saygı duyulması bizim için çok önemlidir

CHRYSO Türkiye, üç tip belgeye sahiptir: 2009’dan beri sahip olunan ISO 140001, 2009 yılından beri sahip olunan OHSAS 18001, ve 2010 yılından beri sahip olunan ISO 9001. Şirketimizin toplumsal sorumluluğu, her 3 unsuru da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu belgeler, uygulamalarımızın teminat altına alınmasını ve dahili sürecimizde sürekli evrimini sağlamaktadır.

Yönetim Sistemleri Politikamız

CHRYSO Türkiye olarak, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini, tüm süreçlerini gözden geçirerek ve sürekli iyileştirerek etkin bir şekilde uygularız.

Ulusal ve uluslararası standartlara, yasal yükümlülüklere uygun çalışarak, teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, uygun ürün ve hizmet sunmayı, ilk seferde ve her seferde doğru ürün sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilir gelişme anlayışı ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeden, çevre dostu ürünler üreterek ve çevre kirliliğini önlenmeyi hedefleriz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, bilinç ve eğitim düzeyini artırmak için, politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli şekilde uygularız.

Tüm Chryso Türkiye faaliyet alanlarında ve fabrikalarında, işyerinden kaynaklanacak yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için, sağlık ve güvenlik risklerimizi belirleyerek kontrol altında tutulmasını sağlarız.

Chryso Türkiye faaliyetlerini aşağıda belirtilen ilkelere dayanarak gerçekleştirir.

 • Çevre, İş sağlığı ve güvenliği önceliği
 • Girişimcilik ve yaratıcılık ruhu,
 • Müşteri ve sonuç odaklılığı,
 • Güçlendirilmiş yerel yönetim anlayışı,
 • İnsan odaklı olma anlayışı