KİMLİK KARTI

1997 yılında kurulmuş bulunan CHRYSO, inşaat malzemeleri için katkı maddeleri ve karışımları konusunda Pazar lideridir.

Çimento imalatçıları, hazır karışım beton sanayicileri, ön-döküm imalatçıları ve inşaat şirketleri olan müşterilerimiz için kimya dalındaki ve inşaat malzemeleri dalındaki uzmanlığımızı ve bilgilerimizi tedarik ederiz.

CHRYSO-KAT Türkiye Rakamları

1997 yılında kuruluş
2 Uygulama LaboratuvarıBeton ve Kimya Laboratuvarları
3 Üretim Tesisi;Dilovası,Trabzon,Adana

Misyonumuz

  • Müşteri beklentilerinin anında karşılanması ve değişime ayak uydurmak
  • Teknik verimi esas almak
  • Yenilikçi çözümler ve teknikler sunmak
  • Ekonomik performansımızı iyileştirmek
  • Hedeflerimizi paylaşmak ve teknik gelişmelerde liderlik

Yaratıcı ve Yenilikçi bir şirket

Personelimizin %20’si Araştırma ve Geliştirmede çalışmaktadır.

Ciromuzun % 35’i 5 yaşın altındaki ürünlerimizden elde edilmektedir.

Ciromuzun %3’ü, her yıl Araştırma ve Geliştirmeye yatırılmaktadır. 

Yenilikçilik ve yaratıcılık, bizim DNA’mızda var.

CHRYSO, müşterilerini tatmin etmek amacıyla uzun zamandır onların ekonomik ve teknik ihtiyaçlarının sürekli olarak karşılanması için yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlarla yeni çözümler geliştirmek amacını güden bir stratejiye yatırım yapmaktadır. Şirketimiz, sürekli evrimle geniş bir ürün yelpazesi sağlamaktadır ve müşterilerimizin günlük sorunlarına optimize edilmiş çözümler sunmaktadır. Her yıl, Türkiye pazarındaki alanlara yirmi yeni ürün sunmaktayız. Bu yenilikçi dinamikleri ve gelişimi bütün pazar segmentlerimize uygulamaktayız

En son CHRYSO® yeniliklerinin örnekleri

  • CHRYSO®Premia500 serisi ile bütünleşik FILL-FREE® teknolojisi
  • LSS(Low Sulfate Sensitive=Düşük Sülfata Hassas) teknolojisi
  • CHRYSO®Optima 100 teknolojisi
  • CHRYSO®Equalis ürün gamı
  • Parlaklık Arttırıcı LuminTech® by CHRYSO® teknolojisi

Müşterilerimizin ihtiyaçlarının tam özünde

Uygun ve yerinde cevaplar vermek üzere müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak amacıyla çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilir ve süreklilik arz edecek çözümlerimiz, uzman ekiplerimiz tarafından desteklenen geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsamaktadır. İşimizin mihenk taşları; Kalite ,Reaktivite ve Hassasiyettir.

Sorumlu bir şirket

Bizim önceliğimiz, sorumlu bir şirket olarak hareket etmektir. Paydaşlarımıza açık bir şekilde raporlar sunmaktayız. Bizim bütün organizasyonumuz, çalışanlarımız ve müşterilerimizdir: onların tatmin edilmesi yanında, doğrudan ve dolaylı paydaşlarınıza saygı duyulması bizim için çok önemlidir

CHRYSO Türkiye, üç tip belgeye sahiptir: 2009’dan beri sahip olunan ISO 140001, 2009 yılından beri sahip olunan OHSAS 18001, ve 2010 yılından beri sahip olunan ISO 9001. Şirketimizin toplumsal sorumluluğu, her 3 unsuru da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu belgeler, uygulamalarımızın teminat altına alınmasını ve dahili sürecimizde sürekli evrimini sağlamaktadır.

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

Chryso Kat Katkı San.Tic. A.Ş., sürdürülebilir gelişmeyi temel alan Entegre Yönetim Sistemi ile, çevreye duyarlı, güvenli bir çalışma ortamı yaratarak, çevre
dostu ürünler üretir ve bu konuda aşağıdaki prensiplere uyar;

Çevre ve iş sağIığı güvenliği konusunda ilgiIi ulusal/uluslar arası tüm mevzuata,
müşteri ve şirket gerekliliklerine uyar.

Sürdürülebi|ir gelişme ilkesiyle doğal kaynakları ve enerji gibi girdilerini en verimli
şekilde kul|anmayı hedefler.

Tüm faaliyetlerinde oluşabilecek çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini en aza
indirmeyi; atıkların kaynağında önIenmesini, azaltmasını, geri kazanımını veya
bertarafının sağlanmasını hedefler.

Çalışma ortamIarını insan sağlığına uygun, güvenli hale getirmek için; gerekli
teknolojik çalışmaIarı ve iyileştirmeleri yapar.

Entegre Yönetim Sisteminive performansını sürekli geliştirerek ve iyileştirir.

Faaliyetleri esnasında meydana geIebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda
çevre ve iş sağlığı güvenliği açısından oluşabilecek zararları en az düzeye
indirecek tedbirIer alır.
Çalışanlarını çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında sürekIi olarak bilgilendirir.
Resmi kuruluşlar, sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği içerisinde çevre, iş
sağlığı ve güven|iği standartlarının yükseltilmesi için çalışır ve ilgili türn taraflçr ile
iletişirn kurar ve gerektiğinde bilgi paylaşır.