CHRYSO®Delta GT-X

CHRYSO®Delta GT-X katkısız şahit betona göre eşit Su/Çimento oranında akışkanlığı arttırır, kıvamı iyileştirir.
CHRYSO®Delta GT-X özellikle kış şartlarında, prizi geciktirmediği ve akışkalık sağladığı için tercih edilir.

Teknik bilgi föyü indir