BA?VURU

Kimya ve in?aat sektöründe dinamik ve yenilikçi uluslararas? gruba kat?lmak için motive iseniz;
Ba?vurmak için CV`nizi ve önyaz?n?z? ekleyerek lütfen a?a??daki formu doldurunuz.

Ki?isel bilgilerinizden herhangi birine eri?me,bunlar? de?i?tirme,düzeltme ve silme i?lemini yapabilmek için ik@chryso.com.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

Sizinle ilgili verilere eri?me,bunlar? de?i?tirme,düzeltme ve kald?rma hakk?nda sahipsiniz.(6 Ocak 1978 tarihli Veri ??leme ve Özgürlükler Kanunu) Herhangi bir talep için e-mail gönderiniz. contact@chryso.com.tr veya CHRYSO-KAT TÜRK?YE CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELER? SAN.VE T?C.A.? Gebkim Organize Sanayi Bölgesi Burak Sar?c? Caddesi No:3 Dilovas? / 41455 KOCAEL? TEL : 0 262 653 52 53 Faks : 0 262 653 78 31