İK KÜLTÜRÜMÜZ

CHRYSO şirketine katılırken,kendi güvenliğinizden olduğu kadar,başka herkesin güvenliği ile sorumlu olacak,insan ölçekli bir gruba entegre edileceksiniz.

Her birimiz kendi eylemlerinden sorumlu iken,dahili veya harici olabilecek müşterilerini tatmin etmekten de sorumludur.

CHRYSO`da İnsan Kaynakları Kültürü

Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır.

Yönetim ekibine çalışanların karşılıklı güven ve saygıya dayanan açık iletişim ortamında ve adil değerlendirme koşullarında becerilerini geliştirebildiği ve çalışan güvenliğinin öncelikli olduğu kurumsal bir ortamı koruyan ve geliştiren tüm olanak ve hizmetleri sağlamak suretiyle CHRYSO' nun kurumsal stratejik amaçlarına ve iş hedeflerine ulaşmasını desteklemektir.

Şirket’in ilerlemesi için, ifade özgürlüğü, yaratıcılık ve inovasyonu teşvik eden ve destekleyen bir kurumsal anlayışla çalışan ilişkilerimizi geliştirmek ve bu çerçevede kurumsal iklimi ve çalışma ortamını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın isteklerine süratle yanıt verme düzeyimizi sağlamak ve korumak için insan odaklı organizasyon yapımıza güveniyoruz.

Çalışanlarımızın yaptığı her şey, CHRYSO'nun gelişmesine ve piyasadaki itibarına yardımcı olmaktadır.

En iyi adayları Şirket’imize çekmek ve sonrasında çalışanlarımızı elde tutmak amacıyla rekabetçi bir modelle ücret ve yan hak paketlerini sağlamak istiyoruz.

İşe alımda iş pazarının kurum kültürümüze ve iş ihtiyaçlarımıza en uygun ve en yetkin kişilerin organizasyonumuza katılımını ve şirket içinde de kişisel gelişim ve yükselmelerini esas alırken, çalışanlarımızın farklılıklarını en önemli zenginlik değerlerimiz olarak kabul ederek farklılıkların zenginliğini her fırsatta teşvik edilmektedir.

 

İstihdam edilebilirliğin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, ortak sürdürülebilirliğimizin garantisidir.

 

 

 Üç temel kaide üzerine inşa edilmiştir


Göreve başlatma ve rehberlik
Yeni bir pozisyonda göreve başlayan tüm çalışanlara kendi sorumluluklarıyla ilgili detaylı bir tanıtımın yanı sıra özel bir göreve başlama programı da sağlanır.
Böylelikle, her çalışan yapının yanı sıra bağlantı kuracakları kişileri iyi tanır ve aynı zamanda ihtiyaç duyulan özerklik ve çok yönlülüğe doğru bir adım atmış olur.

 

Stratejik İş Gücü Planlama (SWP)
Kariyerleri boyunca çalışanlar, kendi faaliyetleri ve meslekleriyle ilgili bilgilerden faydalanır. Yılda bir defa, yöneticileriyle birlikte kendi kariyer gelişim istekleriyle eğitim ihtiyaçlarını değerlendirirler.
Bu sayede her çalışan iyi bir istihdam edilebilirliğe sahip olur ve böylelikle CHRYSO’nun faaliyetlerinin gelişimiyle uyum içinde kendi profesyonel gelişimlerini sürdürebilirler.

 

Performans yönetimi
CHRYSO ilkeleri tarafından tanımlanan Grup hedeflerine ulaşılmasında her çalışanın katkısı vardır. Her yıl, çalışanlar grup hedeflerinin yanı sıra bireysel hedeflerden de faydalanır ve bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı da kendi müdürleri tarafından değerlendirilir.

Böylelikle, herkes için bir maaş ve takdir politikasının yürütülmesi sağlanır ki bu süreçte CHRYSO ilgili konumda gösterilen etkinliğin yanı sıra kişisel hedeflere ulaşılıp ulaşılmamasını da değerlendirme kriteri olarak göz önünde bulundurur.