E??T?MDE S?ZDEY?Z TEK?RDA?!

2019/03/07

Beton kimyasallar?na dair tüm sorular?n yan?tland??? e?itim program?n?n biri daha tamamland?. Türkiye'nin tüm bölgelerine ula?may? planlad???m?z organizasyonlar devam edecek.