CHRYSO®Delta GTS-X

Uygunluk

CHRYSO®Delta GTS-X katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.
CHRYSO®Delta GTS-X özellikle yaz aylar?nda priz geciktirme etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.