CHRYSO®Plast 250 S

Uygunluk

CHRYSO®Plast 250 S katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.
CHRYSO®Plast 250 S özellikle yaz aylar?nda priz geciktirme etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.

Teknik bilgi föyü indir