CHRYSO®Optima 100

Uygunluk

CHRYSO®Optima 100 kullanmak, her çe?it k?vamda standart katk?lara oranla yayg?n i?lenebilirlik sonucu verir.Bu aç?dan CHRYSO®Optima 100 betonun uzun mesafelere pompalanmas? için özellikle uyarlanm??t?r.
CHRYSO®Optima 100 bir çok çimento çe?idiyle uyumludur. Bundan dolay?da çimento / katk? uyumsuzlulu?una çözüm getirir.
Tüm bu özelliklerinden dolay?, CHRYSO®Optima 100 in?aat ?antiyeleri ve haz?r beton sanayisi için özellikle uyarlanm?? olan bir süper ak??kanla?t?r?c?d?r.

Teknik bilgi föyü indir
See related projects

2016

Avrasya Tüneli

1.25 milyar dolarlık mevduatı temsil eden Asya ve Avrupa'yı birbirine ba?layan tünel. Bu i? sahas?nda, TBM Tüneli, dünyan?n en büyük...

Türkiye
Istanbul
Show more

2015

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

3. Bo?az Köprüsü, dünyada iki k?tay? birbirine ba?layan dünyadaki tek hibrit kablodur. Temel özellikleri: - Dünyan?n en geni? asma...

Türkiye
?STANBUL
Show more