CHRYSO®Premia 196

Uygunluk Uygunluk Uygunluk

CHRYSO®Premia 196 özellikle yüksek oranda k?sa ve uzun süreli bas?nç mukavemeti gerektiren beton için tavsiye edilir.

CHRYSO®Premia 196 betonun çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda üretilmesini sa?lar.Özellikle kendili?inden yerle?ebilen betonlar için tavsiye edilir.

K?sa süreli performanslar? sayesinde CHRYSO®Premia 196 kal?p sökme öncesinde ki zaman? azalt?r.

Teknik bilgi föyü indir