CHRYSO® RD 70

Uygunluk

CHRYSO RD70 PCP katk? kullan?lm?? betonlar hariç,her s?n?f beton için, her türlü iklim ko?ullar?nda pompalama öncesi betonun ak??kanl???n? artt?rmada kullan?lan super ak??kanla?t?r?c? katk? malzemesidir

Teknik bilgi föyü indir