CHRYSO® RD 70 C

"CHRYSO®RD 70C'nin haz?r betona en büyük faydas?, Santraldan daha dü?ük su/çimento oranlar?nda beton üretme imkan? sa?lad??? için nihai mukavemetlerin artmas?d?r."