CHRYSO® Plast ZS

Da??t?c? özelli?inden dolay?, CHRYSO®PLAST ZS daha iyi bir çimento hidrasyonu ve daha iyi bir beton priz alma süresine imkan verir. Ayn? zamanda mekanik özellikleri de artt?r?r.
CHRYSO®PLAST ZS Çimento partiküllerinin da??l?m ve saç?lmas?na göre, parçalar?n mekanik gücünü optimize eder ve verimlili?i artt?r?r.

Teknik bilgi föyü indir