CHRYSO® Tard CLS

Uygunluk

CHRYSO®Tard CLS geciktirici etkisi sayesinde çok yüksek s?cakl?kta kütle beton dökümüne, ta??ma mesafesi çok uzun olan uygulamalarda çökme kayb?n? minimuma indirir. Çimento hidratasyonu üzerinde ki etkisiyle nihai mukavemetlerde yüksek de?erler elde edilir.
CHRYSO®Tard CLS çimentonun hidratasyonunu yava?latarak, betonun priz ba?lang?ç süresini uzat?r.

Teknik bilgi föyü indir