CHRYSO® Dem ECO 1

"CHRYSO®Dem Bio 1 özünde bitkisel hammaddelerden formüle edilmi? kullan?ma haz?r geciktirici kal?p ay?r?c?d?r."