CHRYSO® Dem OLEO 50

"CHRYSO®Dem Oleo 50 Metalik, plastik ya da tahta kal?plar?n üzerine püskürtüldü?ünde, çimento sertle?tikten sonra tüm beton kal?plar?n?n kolay ayr?lmas?n? sa?layan geciktirici kal?p ay?r?c?d?r."