CHRYSO® Air G 10

Uygunluk

CHRYSO®Air G 10 don/çözünme döngüsüne ve çözülme tuzlar?n?n hareketine kar?? betonu etkin olarak korur. Taze betonda CHRYSO®Air G 10’ un ak??kanla?t?r?c? etkisi de vard?r. Segregasyon miktar?n? s?n?rlar ve azalt?r ayn? zamanda kusmay? engeller.
CHRYSO®Air G 10 kullanmak beton / kum / katk?lar?n?n aras?nda ki birçok uyumluluk sorununu engeller.
Yüksek etkili hareketli bütün süper ak??kanla?t?r?c?lar ve özelliklede CHRYSO®Optima 100 ile uyumlulu?u sa?lar.

Teknik bilgi föyü indir