CHRYSO® Fuge B

Uygunluk

CHRYSO®Fuge B kat?lm?? beton veya harçlar?n kapilerite veya yüksek bas?nç alt?nda su emmeye kar?? mukavemetleri artar.
CHRYSO®Fuge B taze veya sertle?mi? beton özelliklerinde belirgin bir de?i?kli?e neden olmaz.

Teknik bilgi föyü indir