CHRYSO® Fuge B

Uygunluk

CHRYSO®Fuge B katılmış beton veya harçların kapilerite veya yüksek basınç altında su emmeye karşı mukavemetleri artar.
CHRYSO®Fuge B taze veya sertleşmiş beton özelliklerinde belirgin bir değişkliğe neden olmaz.

Teknik bilgi föyü indir