CHRYSO® Fuge G

Uygunluk

CHRYSO®Fuge G Su azalt?c? etkili ve s?n?rl? hava sürükleyen su geçirimsizlik katk? maddesidir.CHRYSO®Fuge G kat?lm?

Teknik bilgi föyü indir