CHRYSO® Delta NGS

Uygunluk

CHRYSO®Delta NGS kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.

Teknik bilgi föyü indir