CHRYSO® Plast CER

Uygunluk

CHRYSO®Plast CER geciktirici etkisi sayesinde çok yüksek s?cakl?kta kütle beton dökümüne, ta??ma mesafesi çok uzun olan uygulamalarda çökme kayb?n? minimuma indirir. Çimento hidratasyonu üzerinde ki etkisiyle nihai mukavemetlerde yüksek de?erler elde edilir.
CHRYSO®Plast CER çimentonun hidratasyonunu yava?latarak, betonun priz ba?lang?ç süresini uzat?r.

Teknik bilgi föyü indir