CHRYSO® Delta 07 CL

Uygunluk

CHRYSO®Delta 07 CL katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.

Teknik bilgi föyü indir