CHRYSO® Delta NGW-1

Uygunluk

CHRYSO®Delta NGW-1 kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.

Teknik bilgi föyü indir