CHRYSO® Delta SL-G

Uygunluk

CHRYSO®Delta SL-G katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.

Teknik bilgi föyü indir