CHRYSO® Delta UGS

Uygunluk

CHRYSO®Delta UGS kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.
CHRYSO®Delta UGS ayr?ca çok dü?ük Su / Çimento sayesinde betonun su geçirimsizlili?ini artt?r?r.

Teknik bilgi föyü indir