CHRYSO®Delta AGS-2

Uygunluk

CHRYSO®Delta AGS-2 kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.