CHRYSO® Delta 489 W

Uygunluk

CHRYSO®Delta 489 W katk?s?z ?ahit betona göre e?it Su/Çimento oran?nda ak??kanl??? artt?r?r, k?vam? iyile?tirir.
CHRYSO®Delta 489 W özellikle k?? ?artlar?nda, prizi geciktirmedi?i ve ak??kal?k sa?lad??? için tercih edilir.

Teknik bilgi föyü indir