CHRYSO®Premia 515

Uygunluk

CHRYSO®Premia 515 özellikle yüksek oranda k?sa ve uzun süreli bas?nç mukavemeti gerektiren beton için tavsiye edilir.
CHRYSO®Premia 515 betonun çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda üretilmesini sa?lar.Özellikle kendili?inden yerle?ebilen betonlar için tavsiye edilir.

Teknik bilgi föyü indir