CHRYSO® RD 25

Uygunluk

Betonun nakliyesi s?ras?nda de?i?ik sebepler ile azalan betonun k?vam?, CHRYSO®RD 25 ilavesi ile ilk k?vam?na veya üstüne getirilir. Bu ?ekilde orijinal beton dizayn?n?n bozulmas? ve durabilite kayg?lar? ortadan kald?r?l?r.

Teknik bilgi föyü indir