CHRYSO® Xel AH 60

Uygunluk

CHRYSO®Xel AH 60 çimento ve kum moleküllerini ba?lay?c? pastas? içerisinde mükemmel da??t?r. Bu mükemmel da??l?m, hidratasyonun daha geni? yüzeyde gerçekle?mesini sa?lar ve özellikle ilk ya? bas?nç mukavemetlerini önemli ölçüde yükseltir.

Teknik bilgi föyü indir