CHRYSO® Cure PF 2

CHRYSO®Cure PF 2 taze beton yüzeyinde ince bir koruyucu katman olu?umu ile su kayb?n? önleyerek olu?abilecek rötre çatlaklar?na kar?? korur.
CHRYSO®Cure PF 2 betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performans?na ula?mas?n? sa?lar.

Teknik bilgi föyü indir