Süper ak??kanla?t?r?c?

Discover all our superplasticizers offer

Erken dayan?m Su azaltma Betonarme yerle?tirilebilirlik Verimlili?i koruma

CHRYSO®Fluid AG
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AG yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detaylar?
CHRYSO® Fluid AGA
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AGA yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detaylar?