Süper akışkanlaştırıcı

CHRYSO® Fluid AGA
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AGA yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid AGS
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AGS yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta MGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta MGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detayları
CHRYSO® Delta 2215
Uygunluk
CHRYSO®Delta 2215 yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Delta 2220
Uygunluk
CHRYSO®Delta 2220 yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Delta NG
Uygunluk
CHRYSO®Delta NG yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Delta UGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta UGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta 3032
Uygunluk
CHRYSO®Delta 3032 formülü sayesinde çimento ve mineral katkı taneciklerini beton içerisinde çok homojen biçimde dağıtabilme...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid MG R
Uygunluk
CHRYSO®Delta MG-R yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid MGR-C
Uygunluk
CHRYSO®Fluid MGR-C yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları