Süper akışkanlaştırıcılar

Erken dayanım Su azaltma Betonarme yerleştirilebilirliği Verimlilik koruma

CHRYSO®Fluid AG
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AG yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid AGA
Uygunluk
CHRYSO®Fluid AGA yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSODelta MG
Uygunluk
CHRYSO®Delta MG yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta MGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta MGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detayları
CHRYSO® Delta UGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta UGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta 2177 S
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 2177 S özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcıları içerisinde dağıtabilme özelliğine...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta 3032 IQ
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 3032 IQ formülü sayesinde çimento ve mineral katkı taneciklerini beton içerisinde çok homojen biçimde dağıtabilme...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid MG R
Uygunluk
CHRYSO®Delta MG-R yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid MGR-C
Uygunluk
CHRYSO®Fluid MGR-C yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO® Fluid MGS-R
Uygunluk
CHRYSO®Fluid MGS-R yüksek oranda su azaltıcı süper akışkanlaştırıcıdır. Özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta MGS-R1
Uygunluk
CHRYSO®Delta MGS-R1 yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri...
Ürün detayları