Redoz katk?lar?

CHRYSO® RD 40
Uygunluk
CHRYSO®RD 40 PCP katk? (hiper ak??kanla?t?r?c?) kullan?lm?? betonlar hariç, her s?n?f beton için, her türlü iklim ko?ullar?nda pompalama öncesi...
Ürün detaylar?
CHRYSO® RD 70
Uygunluk
CHRYSO RD70 PCP katk? kullan?lm?? betonlar hariç,her s?n?f beton için, her türlü iklim ko?ullar?nda pompalama öncesi betonun ak??kanl???n?...
Ürün detaylar?
CHRYSO® RD 70 C
"CHRYSO®RD 70C'nin haz?r betona en büyük faydas?, Santraldan daha dü?ük su/çimento oranlar?nda beton üretme imkan? sa?lad???...
Ürün detaylar?
CHRYSO® RD 25
Uygunluk
CHRYSO®RD 25 PCP katk? (hiper ak??kanla?t?r?c?) kullan?lm?? betonlar hariç, her s?n?f beton için, her türlü iklim ko?ullar?nda pompalama öncesi...
Ürün detaylar?
CHRYSO® RD 45
Uygunluk
CHRYSO®RD 45 PCP katk? (hiper ak??kanla?t?r?c?) kullan?lm?? betonlar hariç, her s?n?f beton için, her türlü iklim ko?ullar?nda pompalama öncesi...
Ürün detaylar?
CHRYSO® RD H10
Ürün detaylar?