Priz h?zland?r?c? beton katk?lar?

CHRYSO® Xel AH 3
Uygunluk
CHRYSO®Xel AH 3 çimentonun hidratasyonunu h?zland?rarak betonun daha erken priz almas?n? sa?lar.
Ürün detaylar?
CHRYSO® Xel AH 5
"CHRYSO®Xel AH-5, CHRYSO’nun üretti?i normal ve süper ak??kanla?t?r?c?larla beraber kullan?labilir. CHRYSO®Xel AH-5’in su kesme özelli?i...
Ürün detaylar?
CHRYSO® Xel AH 60
Uygunluk
CHRYSO®Xel AH 60 çimentonun hidratasyonunu h?zland?rarak betonun daha erken priz almas?n? sa?lar.
Ürün detaylar?