Hava sürükleyiciler

CHRYSO® Air G 10
Uygunluk
CHRYSO®Air G 10 betonun ve harc?n içerisinde kal?c? mikroskobik hava baloncuklar? olu?turur.
Ürün detaylar?
CHRYSO® Air G 100
Uygunluk
"Taze betonda, CHRYSO®Air G100’ün ak??kanla?t?r?c? etkisi de vard?r. Segregasyon miktar?n? s?n?rlar ve azalt?r veya hatta kusmay? yok eder."
Ürün detaylar?
CHRYSO® Air G 25
Ürün detaylar?
CHRYSO® Air G 5
Hava Sürükleyici Beton Katk?s?
Ürün detaylar?
CHRYSO® Poresin 88
Ürün detaylar?