Beton kürleri

CHRYSO® Cure PF
"CHRYSO®Cure PF organik esasl?, beyaz renkli bir su emülsiyonudur. Kullan?ma haz?r ve basit uygulanabilir bir üründür."
Ürün detaylar?
CHRYSO® Cure SS
"CHRYSO®Cure SS, taze beton yüzeyinde ince bir koruyucu katman olu?umu ile su kayb?n? önleyerek olu?abilecek rötre çatlaklar?na kar?? korur."
Ürün detaylar?
CHRYSO® AK 100
Ürün detaylar?
CHRYSO® AK 200
Ürün detaylar?
CHRYSO® Cure PF 2
CHRYSO®Cure PF 2 beton kür i?leminde, h?zl? kurumadan dolay? olu?abilecek çatlamalar? geciktirici olarak kullan?lan yüksek safl?kta bir parafin...
Ürün detaylar?
CHRYSO® Cure PF 2R
Ürün detaylar?