TEKN?K DESTEK H?ZMET?M?Z

Bizim felsefemiz her zaman önceliklerinizi zanaat?m?z?n tam kalbine yerle?tirmek olmu?tur.Bu yüzden CHRYSO katk? maddeleri çözümlerini büyük bir hizmet yelpazesiyle birle?tirmektedir.Bu da, gündelik performans?m?z?n anahtar? olan alanlardaki uzmanlar?m?z?n tavsiyelerini ve ilaveten; dozaj ekipman?,tedarik zinciri çözümleri,e?itim,teknik yard?m vb. konular?n? kapsamaktad?r.

Kimler size seçimlerinizde CHRYSO ürünlerini en iyi bilenlerden daha fazla yard?mc? olabilir ki?

Teknik yard?m

Teknik uzman ekiplerimiz ve özel altyap?m?zla beton formülasyonunda sizlere teknik yard?mlar sunuyoruz.

  • Beton ve katk?lar?n optimizasyonu formülasyonunda rehberlik

Read more

Günlük kaliteli hizmet 

Ürün geli?tirmede,sarf malzemelerinizin ve tesisatlar?n?z?n yönetimi s?ras?nda ihtiyaç duyuldu?u takdirde ekibinize günlük olarak destek hizmeti sunuyoruz.

Lojistik

  • Ambalajl? ve toplu ürünlerin teslimi

Dozaj ekipman?

  • Dozaj ve sarf malzemelerin otomasyonu ve güvenilirli?i geli?tirildi.


Tedarik

  • Tüketim ve tüketim ürünlerinin otomatik denetlenmi? yönetimi