YASAL UYARILAR

https://www.chryso.com.trwww.chryso-group.com internet sitesi ("Site"), 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux adresinde kurulu, Nanterre Şirketler Ticaret Sicili’ne B 964 200 497 numara ile kayıtlı, 403.665 Avro sermayeli basitleştirilmiş anonim şirket, CHRYSO SAS şirketinin mülkiyetidir. Siteye erişim ve içeriğinin kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir. Siteye giriş ve dolaşım söz konusu şartların kayıtsız bir şekilde kabulü anlamına gelir.

Doğrudan ve sürekli stoklama hizmeti sağlayan firma, 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille adresinde mukim Inov-Agency şirketidir.
www.inov-agency.com

Internet portalının grafik tasarım ve entegrasyon hizmetleri Inov-Agency şirketine verilmiştir. " Sitenin içeriği – Sorumluluktan ibra
Sitede yer alan bilgiler CHRYSO tarafından belirtici nitelikte olup kullanıcıların emrine sunulur. CHRYSO Site’yi güncelleştirmeye gayret eder. CHRYSO Site’ye giren kişilerin eriştiği bilgilerle ilgili olarak sadece vasıta yükümlülüğüne tabidir. CHRYSO Site’nin içerdiği bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliğinden emin olmak için her türlü uygun işlemi gerçekleştirdiğinden, hatalar, unutmalar veya bu bilgilerin kullanımından elde edilebilen sonuçlar nedeniyle hiç bir sorumluluk almaz. Özellikle, hyperlink kullanımı, bilgi erişimi için kullanıcının başka internet sitelerine girmesine neden olabilir, CHRYSO’nun söz konusu sitelerde hiç bir kontrolü bulunmamaktadır. Dolayısıyla, kullanıcı bu bilgileri kendi sorumluluğu altında kullandığını kabul eder. Site bir e-ticaret sitesi değildir : içerdiği bilgiler bir satış veya satın alma teklifi olarak değerlendirilemez. Site çerçevesinde sunulan ürünler, prosesler ve programlar tüm ülkelerde arz edilmeyebilir.

Fikrî mülkiyet hakları
Sitenin genel yapısı ile yazılımlar, metinler, animasyonlu veya animasyonsuz görüntüler, sesler, teknik bilgiler, çizimler, grafikler, veri tabanları ve genel olarak Site’yi oluşturan diğer tüm unsurlar CHRYSO’nun özel mülkiyetidir. CHRYSO şirketinin kesin izini olmadan, Site’nin herhangi bir yöntemle tam veya kısmî sunumu ve/veya taklidi yasaktır ve Fikrî mülkiyet hakları yasasının L.335-2 ve sonraki maddelerine göre cezalandırılan bir taklit suçu oluşturur. Sitede yer alan markalar ve logolar CHRYSO veya üçüncü şahısların mülkiyetidir. CHRYSO veya marka hakkına sahip üçüncü şahısların önceden ve kesin izini haricinde, bu markaların ve/veya logoların her türlü tam veya kısmî kullanımı, taklidi, Fikrî mülkiyet hakları yasasının L.713-2 sayılı maddesi gereğince yasaktır.

Diğer sitelere bağlantılar
Site, özellikle CHRYSO’nun partnerlerinin siteleri olmak üzere, diğer web sitelerine linkler içerebilir. Bu linklerin kurulması önceden ve kesin bir izine tabi olmuştur. Siteye her türlü link kurulması CHRYSO’nun önceden ve kesin izinine tabidir. Bu izin, geri alma kararını herhangi bir gerekçeye dayandırmasına gerek kalmadan CHRYSO tarafından her zaman geri alınabilir.

Kişisel verilerin işlenmesi
6 Ocak 1978 tarihli bilişim, fişler ve özgürlüklere ilişkin yasa hükümleri gereğince, Site vasıtası ile gerçekleştirilen kişisel verilerin otomatik işlenmesi Ulusal bilişim ve özgürlükler Komisyonu (CNIL) nezdinde beyana tabi olmuştur, söz konusu Komisyon, 1218416 numara taşıyan 24 Eylül 2004 tarihli bir beyan alındısı vermiştir. Kullanıcı, 6 Ocak 1978 tarihli bilişim, fişler ve özgürlüklere ilişkin yasanın 27 sayılı maddesi gereğince, kendisi tarafından verilen bilgilerin, Site’de bulunan formlar nedeniyle, kullanıcının talebine cevap vermek için gerekli olduğu, ve idarî, ticarî ve/veya pazarlama yönetimi amacıyla, işlem sorumlusu CHRYSO şirketine yönelik olduğu hususunda bilgilendirilir. Kullanıcı ile ilgili kişisel bilgiler CHRYSO şirketi ve onun partnerlerine yönelik olup üçüncü şahıslara verilmeyecektir. CHRYSO bu şekilde oluşturulan kişisel dosyaların güvenliği ve gizliliğini sağlamaya yönelik her türlü olanağı kullanır. Kullanıcı, Site’yi ziyaretleri sırasında, bir dolaşım takip mekanizmasının devreye sokulabileceği, bu sistemin kullanıcı tarafından verilen bilgilerin 24 saat süreyle muhafaza edilmesini sağlayacağı hususunda bilgilendirilir. Kullanıcı, izleme tekniği vasıtası ile iletilen kişisel bilgelere erişim, bu bilgileri geri alma ve değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcı, CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) şirketine mektupla başvurarak veya contact@chryso.com adresine e-mail göndererek kendisiyle ilgili verilere erişim ve bu bilgileri düzeltme hakkına hakkına sahip olduğu hususunda bilgilendirilir. Fakat, CHRYSO Internet ağı vasıtasıyla gönderilen verilerin gizliliği alanında muhtemel risklerin mevcut olduğu hususunda kullanıcının dikkatini çeker. Site kullanıcıları, ihlali cezaî yaptırımlara yol açabilen, bilişim, fişler ve özgürlüklere ilişkin yasa hükümlerine uymak zorundadır. Özellikle eriştikleri kişisel bilgilerle ilgili olarak, her türlü bilgi toplama, bilgileri kötüye kullanma, ve genel olarak, kişilerin özel hayatı veya itibarına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınmalıdırlar.

Sitenin teknik çalışması - Garantisiz olduğu
Siteye normal olarak 7/7 gün ve 24/24 saat erişmek mümkündür. Mücbir sebepler, bilgisayar sorunu, telekomünikasyon ağı yapısına bağlı zorluklar veya bakım sebepleri nedeniyle teknik sorunlar durumunda, Site’ye tamamen veya kısmen giriş CHRYSO şirketinin kararı ile askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Bakım ve/veya CHRYSO şirketinin her türlü başka kararı nedeniyle, Site’ye erişim durdurulabilir. Site herhangi bir bildirim olmadan değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Siteyi ziyaret eden kimse bu Site’ye erişmek ve kullanmak için gerekli yetki ve gerekçelere sahip olduğunu kabul eder. Kullandığı bilgisayar konfigürasyonunun hiç bir virüs içermediğini ve çok iyi çalışır durumda olduğunu kontrol ettiğini kabul eder.

Yetki Tesisi
Site kapsamı, yasa ihtilafı kuralları dışında, Fransız yasalarına tabidir. Usül kuralları için de durum böyledir, ve içeriğini sadece yetkili Fransız Mahkemeleri değerlendirir.