E??T?MDE S?ZDEY?Z!

CHRYSO'nun 2019 y?l?nda ilk yar?s?nda gösterilen konulan 'E?itimde Sizdeyiz' projesi farkl? ?ehirlerde ve firmalar?n kat?l?m? ile yo?un ilgi görüyor. Beton ve Betonarme Katk?lar? E?itimi 'ninInstagram içeri?inde; haz?r beton, çimento, beton kimyasallar?n?n teknolojisi ve teknolojisi.

detaylar için t?klay?n?z


Sosyal Medyada Bizi Takip Edebilirsiniz.

Güncel haberlerden, sektöre dair payla??mlardan, beton ve çimento dünyas?na ait yeni teknolojilerden haberdar olmak için sizleri sosyal medya sayfalar?m?za bekliyoruz.

FACEBOOK          INSTAGRAM          LINKEDIN