PROJE REFERANSLARIMIZ


CHRYSO iş alanlarınız için gerçek bir değer yaratır. CHRYSO, dünya çapında güvenilir ürünler sunan uluslararası bir markadır. Beton formülasyonun kalitesi, şantiyenizde en iyi sonucu sağlayacak şekilde garanti edilmektedir.

Yenilik, güvenilirlik ve hizmet, dünya çapındaki en prestijli iş yerlerinin tedarik edilmesindeki başarımızın temel taşlarıdır:

Zemin projelerin üstünde (yüksek binalar, köprüler, mühendislik işleri…)
Yeraltı projeleri (tüneller…).

2016

Avrasya Tüneli

1.25 milyar dolarlık mevduatı temsil eden Asya ve Avrupa'yı birbirine ba?layan tünel. Bu i? sahas?nda, TBM Tüneli, dünyan?n en büyük...

Türkiye
Istanbul
Show more

2016

Osmangazi Köprüsü

Köprü, ?zmir - ?stanbul karayolu projesinin bir parças?d?r. Dünyan?n en uzun 4. asma köprüsüdür. Bu köprü ile ?zmir-?stanbul seyahat...

Türkiye
?zmit
Show more

2015

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

3. Bo?az Köprüsü, dünyada iki k?tay? birbirine ba?layan dünyadaki tek hibrit kablodur. Temel özellikleri: - Dünyan?n en geni? asma...

Türkiye
?STANBUL
Show more

2019

Yeni sahil yolu

Bu k?y? viyadü?ü sahilden 70 metre uzakl?ktad?r. Reunion Adas?'n?n kuzeybat? sahilinde uzanacak ve adan?n ana ?ehrini ticari limana...

Réunion
Saint-Denis
Show more

2019

The Leonardo Entrance

The Leonardo rises majestically above the Sandton skyline, its iconic stature demanding to be noticed. What will also be noticed is the series of...

Güney Afrika
Sandton
Show more

2017

Wouri Köprüsü

Douala projesi, Wouri nehri üzerinde 760 metre uzunlu?unda bir kavisli köprü olan 5 ?eritli bir yap?dan olu?maktad?r. 65 000 m³ beton...

Kamerun
Douala
Show more

2017

The Cobalt area

Rehabilite edilen bu devasa alan, ba?lang?ç ??inkübatörü dahil birkaç ?irkete ev sahipli?i yap?yor. D?? mekanlar?n ço?u, projenin ilk...

Fransa
Nevers
Show more

2015

Colombo D?? Dairesel Otoyol

Liman ve Karayollar? Karayolu Ta??mac?l??? ?daresi (RDA) bünyesindeki Colombo ?ehri (Kadawatha'dan Kaduwela'ya) D?? Dairesel Otoyol...

Sri Lanka
Colombo
Show more

2014

"World One" tower

450 metreden daha uzun bir sürede dünyan?n en yüksek konut gökdeleni in?aat?. Üstyap?, 100 Mpa'ya kadar dayan?ml? perde duvarlar?...

Hindistan
Mumbai
Show more

2011

Do?u Yüksek H?zl? Tren Hatt?

?lk tam il yüksek h?zl? demiryolu ba?lant?s? olan Rhin-Rhône LGV, Avrupa demiryolu a??n?n geli?tirilmesinde önemli bir a?amadan olu?maktad?r....

Fransa
Show more