CHRYSO® Delta NG

Uygunluk

CHRYSO®Delta NG kullan?m? ile çok dü?ük Su / Çimento oranlar?nda çal??mak mümkün oldu?undan erken ve nihai mukavemetleri yüksek seviyelere getirir.
CHRYSO®Delta NG özellikle yaz aylar?nda priz geciktirme etkisi nedeni ile tercih edilmektedir.
CHRYSO®Delta NG ayr?ca çok dü?ük Su / Çimento sayesinde betonun su geçirimsizlili?ini artt?r?r.

Teknik bilgi föyü indir