CHRYSO® Spray Jet AF

Uygunluk

CHRYSO®Spray Jet AF çimento malzemesi ile h?zl? reaksiyonu, ani gev?eme kayb?, erken ön prizle?me ve püskürtme betonun dayan?ml? geli?imini sa?lar.

Teknik bilgi föyü indir