Süper ak??kanla?t?r?c?lar

Erken dayan?m Su azaltma Betonarme yerle?tirilebilirlik Verimlili?i koruma

CHRYSO® Delta UGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta UGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detaylar?
CHRYSO®Delta 2177 S
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 2177 S özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar? içerisinde da??tabilme özelli?ine sahiptir....
Ürün detaylar?
CHRYSO®Delta 3032 IQ
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 3032 IQ formülü sayesinde çimento ve mineral katk? taneciklerini beton içerisinde çok homojen biçimde da??tabilme...
Ürün detaylar?
CHRYSO® Spray Jet A2
Ürün detaylar?
CHRYSO®Spray Jet 910 AF
Uygunluk
CHRYSO®Spray Jet 910 AF alkali içermeyen püskürtme beton ve özellikle ?slak yöntem püskürtme beton için yüksek verimlilikte...
Ürün detaylar?