Süper akışkanlaştırıcılar

Erken dayanım Su azaltma Betonarme yerleştirilebilirliği Verimlilik koruma

CHRYSO® Delta UGS
Uygunluk
CHRYSO®Delta UGS yüksek oranda su azalt?c? süper ak??kanla?t?r?c?d?r. Özel formülü sayesinde çimento ve di?er ince tanecikleri ba?lay?c?lar?...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta 2177 S
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 2177 S özel formülü sayesinde çimento ve diğer ince tanecikleri bağlayıcıları içerisinde dağıtabilme özelliğine...
Ürün detayları
CHRYSO®Delta 3032 IQ
Uygunluk
CHRYSO ® Delta 3032 IQ formülü sayesinde çimento ve mineral katkı taneciklerini beton içerisinde çok homojen biçimde dağıtabilme...
Ürün detayları
CHRYSO® Spray Jet A2
Ürün detayları
CHRYSO®Spray Jet 910 AF
Uygunluk
CHRYSO®Spray Jet 910 AF alkali içermeyen püskürtme beton ve özellikle ıslak yöntem püskürtme beton için yüksek...
Ürün detayları