Su geçirimsiz beton katk?lar?

CHRYSO® Fuge B
Uygunluk
CHRYSO®Fuge B su kesme etkisi olmayan, beton içerisinde fibrotik itme kuvveti nedeni ile beton içerisine su s?zmas?n? engelleyen bir kimyasald?r.
Ürün detaylar?
CHRYSO® Fuge G
Uygunluk
CHRYSO®Fuge G Su azalt?c? etkili ve s?n?rl? hava sürükleyen su geçirimsizlik katk? maddesidir.CHRYSO®Fuge G kat?lm?
Ürün detaylar?