14.TÇMB Teknik Semineri & Sergisi

2017/10/27

10-13 Ekim 2017 tarihleri aras?nda, Kaya Palazzo Golf Resort, Belek/Antalya'da düzenlenen 14.TÇMB Teknik Seminer & Sergisi bu y?l da dikkat çekti.

 

Seminerin bu y?lki sponsorlar? aras?nda yer alan CHRYSO, alanda yo?un bir ilgi ile kar??la?t?. Ziyaretçilerinin tüm soru ve görü?lerinin en ince detay?na kadar yan?t buldu?u stand?m?zda, firmam?z çimento sektörüne ve ürünlerinin zorlu ?artlara olan dayan?kl?l??? ve yüksek performans ölçütlerine dikkat çekti.